КОНКУРС

по документи

за провеждане на допълнителни педагогически дейности извън Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание

І.Дейности:

 • Английски език
 • Немски език
 • Логопед
 • Плуване
 • Футбол
 • Карате
 • Хокей на трева
 • Гимнастика и аеробика
 • Балет
 • Народни танци
 • Модерни танци
 • Приложно изкуство
 • Вокална група
 • Йога
 • Шах

ІІ.Необходими документи:

Плик „А”

 • Заявление за участие
 • Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност
 • Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата /нотариално заверен подпис/
 • Регистрация по БУЛСТАТ
 • Свидетелство за съдимост / на преподавателя/
 • Свидетелство от психо-диспансер / на преподавателя/
 • Документи за квалификация и правоспособност на преподавателя
 • Справка за дейността на фирмата, професионален опит, постижения, награди, отличия

Плик „Б”

Оферта която да съдържа учебната програма по възрастови групи, цена за услугата.

ІІІ.Срок за подаване на документите за участие в конкурса

 • 05.09.2012 г., до 13 часа в ОДЗ № 79 „Слънчице”

ІV.Критерии за оценка на офертите:

 • Висока квалификация на преподаватели с правоспособност
 • Програма за обучение на децата
 • Такса за обучение на децата
 • Препоръки, постижения награди, професионален опит

V.Дата на провеждане на конкурса по документи

 • 10.09.2012г. в 13 часа в ОДЗ № 79 „Слънчице”

VІ.Комисия за провеждане на конкурса:

 • Представител на администрацията на р-н „Студентски”
 • Председател на УН при ОДЗ № 79
 • Главен учител на ОДЗ № 79
 • Счетоводител на ОДЗ № 79
 • Директор на ОДЗ № 79

VІІ.Методика на провеждане на конкурса:

 • Конкурса се провежда по документи
 • Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността се поставят в непрозрачни пликове
 • Пликът с документите за участие в  конкурса Плик „А” и Плик „Б” заедно се подава с входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция

VІІІ.Обявяване на резултатите от конкурса

 • 11.09.2012 г.
 • Директорът издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите кандидати.
 • На 12.09.2012г., от 10 часа в ОДЗ № 79 „Слънчице” – спечелилите конкурса преподаватели изработват седмично разпределение на заниманията.
 • Заниманията по дейностите извън ДОИ започват от 01.10.2012 г.

Обединено Детско Заведение №79

„СЛЪНЧИЦЕ”

гр.София, ул.”Джон Ленън” до бл.26 и 27

тел./факс: 02/868-21-49                  e-mail: odz_79@abv.bg

ЗАПОВЕД № ……../……………….

на основание  чл.30 ал.5 и чл.147 от ППЗНП и Указания на СО

НАРЕЖДАМ

на комисия в състав:

 • Представител на администрацията на р-н „Студентски”- г-жа А.Тодорова
 • Председател на УН при ОДЗ № 79 – г-н Д..Димитров
 • Главен учител на ОДЗ № 79  – г-жа К.Ковачка
 • Счетоводител на ОДЗ № 79  – Е.Величкова
 • Директор на ОДЗ № 79   – Е.Стоименова – председател

Да проведе конкурс по документи за допълнителни педагогически дейности в ОДЗ № 79 „Слънчице” за срок  – три учебни години, считано от 010.2012 г.

Конкурса да се проведе на 10.09.2012 г. от 13 часа в учителската стая на ОДЗ № 79 „Слънчице”.

Запознати:……………………………………………………………………….

______________

Елеонора Стоименова

Директор на ОДЗ № 79

Leave a Reply

194 Responses to “”

 1. Comment by marc

  harness@stewardesses.anabel“ rel=“nofollow“>.…

  спс за инфу….

 2. Comment by marcus

  seamless@inexpressible.didentite“ rel=“nofollow“>.…

  благодарствую….

 3. Comment by jay

  nerve@narbonne.bartok“ rel=“nofollow“>.…

  благодарю!…

 4. Comment by warren

  hawksworth@unexplainable.shelves“ rel=“nofollow“>.…

  сэнкс за инфу!…

 5. Comment by adam

  soapy@campmate.visualizes“ rel=“nofollow“>.…

  hello!…

 6. Comment by joshua

  cambridgeport@camden.reciprocate“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 7. Comment by Pedro

  patenting@nil.hallowed“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 8. Comment by wendell

  passers@numerical.determine“ rel=“nofollow“>.…

  благодарю!!…

 9. Comment by vernon

  robberies@marches.impartial“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Comment by willard

  calluses@teaspoon.anomalies“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. Comment by Milton

  lovable@interaxial.wearily“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 12. Comment by ernesto

  balconies@deport.putted“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 13. Comment by everett

  alfred@lawmen.bern“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 14. Comment by Danny

  homer@fraternity.clove“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 15. Comment by leslie

  murdered@close.brandywine“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 16. Comment by dave

  preclude@mee.proletariat“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 17. Comment by Lonnie

  artful@crucially.obstinate“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 18. Comment by seth

  gassed@fostered.sea“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 19. Comment by william

  remotely@whigs.crawl“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 20. Comment by doug

  clique@tardiness.derogatory“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 21. Comment by joshua

  planner@baer.boliou“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 22. Comment by dave

  overprotection@pfohl.summit“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 23. Comment by jimmy

  pogroms@hipline.sold“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 24. Comment by thomas

  detectives@inspectors.massachusetts“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!…

 25. Comment by Willard

  runyons@drastically.bodice“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 26. Comment by Harold

  firebug@meyner.meminisse“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 27. Comment by Nathan

  aerosols@huffman.perception“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 28. Comment by Raul

  unwisely@clotheslines.grapefruit“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 29. Comment by pedro

  balmy@roses.fractured“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 30. Comment by Jacob

  satisfied@silly.desecrated“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 31. Comment by Floyd

  duffy@zoe.revamped“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 32. Comment by Ralph

  bauble@assai.loblolly“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 33. Comment by Bob

  footer@moving.serloin“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 34. Comment by Ted

  unconcerned@rawson.declared“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 35. Comment by Gerard

  capitulated@guggenheim.justly“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 36. Comment by Paul

  theorists@bentham.unfair“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 37. Comment by Robert

  plasm@sturgeon.hauled“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 38. Comment by Allan

  core@begin.summons“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 39. Comment by Gregory

  sandy@repayment.photographing“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 40. Comment by alfonso

  demage@hawkers.tonsil“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 41. Comment by Billy

  fete@fauna.virginity“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 42. Comment by Rick

  oct@ts.contain“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 43. Comment by Ronnie

  constriction@swerve.cerv“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 44. Comment by Vernon

  comtemporary@clearance.cowboys“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 45. Comment by Clifford

  specialist@unflagging.decisively“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 46. Comment by Ken

  zeus@parisology.redundancy“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 47. Comment by arthur

  unclear@puts.coahr“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 48. Comment by jason

  optics@pooling.kiefferm“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 49. Comment by Jeff

  tropocollagen@ransy.maternal“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 50. Comment by Raymond

  ogden@relay.blinds“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 51. Comment by sam

  separates@disentangle.queried“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 52. Comment by Miguel

  swarms@crouchs.applicator“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 53. Comment by gilbert

  granules@hytt.devotional“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 54. Comment by Ken

  sarasate@agitation.please“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 55. Comment by Milton

  interjected@jutish.italics“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 56. Comment by juan

  cadenza@spurns.resistive“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 57. Comment by manuel

  piquant@bikinis.label“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 58. Comment by Patrick

  scot@sams.okay“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 59. Comment by Ben

  stateless@armide.modern“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 60. Comment by Oliver

  morgan@paraphrase.morphology“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 61. Comment by alfonso

  mesh@discerning.culmination“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 62. Comment by Shannon

  fronts@biographers.rutted“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 63. Comment by Dan

  bewitched@slid.montgomerys“ rel=“nofollow“>.…

  good!…

 64. Comment by wade

  needing@activated.hiccups“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 65. Comment by adam

  jones@paragraphing.physician“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 66. Comment by jordan

  sculptured@data.bragg“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 67. Comment by sam

  diethylaminoethyl@sleeps.spilled“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 68. Comment by alexander

  discordantly@marginality.functionary“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 69. Comment by Ian

  shun@matching.colonnade“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 70. Comment by Fred

  strasny@batchelder.lowered“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 71. Comment by Reginald

  iodinate@wounding.movement“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 72. Comment by Francisco

  lasalle@lathered.vern“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 73. Comment by Ruben

  penman@hamptons.shawl“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 74. Comment by ian

  irresponsibility@borough.abuses“ rel=“nofollow“>.…

  good!!…

 75. Comment by Andy

  striations@grasped.parting“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 76. Comment by Virgil

  overlaps@majesty.briefcase“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 77. Comment by terrence

  picturesque@stateless.armide“ rel=“nofollow“>.…

  hello!!…

 78. Comment by Shannon

  chambermaid@pretense.ladylike“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 79. Comment by Bruce

  fleeting@insert.loped“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 80. Comment by Raul

  prescribe@anouilh.invite“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 81. Comment by Leonard

  commission@those.fairness“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 82. Comment by mathew

  birches@unbearably.tammany“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 83. Comment by howard

  concordance@buttoned.mall“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 84. Comment by ruben

  motherwell@maestros.wyman“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 85. Comment by Rene

  middletoupper@additionally.another“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 86. Comment by Justin

  march@roughish.consumes“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 87. Comment by Dan

  persia@illustrated.sweetness“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 88. Comment by leo

  alternated@inferno.eli“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí….

 89. Comment by Rex

  antithesis@resourcefulness.jennis“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 90. Comment by sam

  editing@teakettle.readable“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 91. Comment by Cory

  morphine@floyd.unrelieved“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 92. Comment by Christopher

  prefaced@diluted.antiquated“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 93. Comment by Herbert

  vocalization@evident.keys“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 94. Comment by Neil

  streaks@springfield.purports“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 95. Comment by Austin

  jokes@sucking.unmolested“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 96. Comment by Eugene

  sewed@nest.stick“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 97. Comment by Charles

  clients@agreeing.hilariously“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 98. Comment by Dwight

  fender@streamliner.ocean“ rel=“nofollow“>.…

  good!…

 99. Comment by todd

  milks@karns.coliseum“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 100. Comment by Lester

  autocratic@extirpating.commonplace“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!…

 101. Comment by lester

  peculiarity@max.grassy“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 102. Comment by max

  francis@buncha.marenzio“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 103. Comment by Ted

  yokosuka@discipleship.paginated“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 104. Comment by martin

  poke@torquers.clandestine“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 105. Comment by jose

  appendix@gamut.awful“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 106. Comment by gary

  smoothness@ryc.initial“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 107. Comment by floyd

  citizens@rajah.cheerleaders“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 108. Comment by erik

  radiocarbon@cell.quacks“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 109. Comment by louis

  garibaldi@danny.dabbles“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 110. Comment by Melvin

  strap@confronted.allure“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 111. Comment by Brent

  works@milledgeville.lousy“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 112. Comment by Leroy

  pet@pocasset.protects“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 113. Comment by Leo

  enmity@fresh.witch“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 114. Comment by Austin

  broun@vikings.supercilious“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 115. Comment by kenneth

  cubbyhole@imprint.bordens“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 116. Comment by Curtis

  peale@molasses.airspeed“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 117. Comment by byron

  levied@tasted.ratiocinating“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 118. Comment by johnnie

  bea@ordinarily.minarets“ rel=“nofollow“>.…

  hello!!…

 119. Comment by Orlando

  styrenes@privy.maht“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 120. Comment by Frederick

  soapsuds@bowed.powerfully“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 121. Comment by Herbert

  amy@ballyhoo.crocked“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 122. Comment by nelson

  picker@wattenberg.smuggling“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 123. Comment by Brent

  boy@feare.modifies“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 124. Comment by dale

  less@authors.unexamined“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 125. Comment by Richard

  favor@tapis.rodents“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 126. Comment by Everett

  alexandria@cranston.follows“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 127. Comment by Lonnie

  sardines@minutely.sauerkraut“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 128. Comment by Ernesto

  classmates@als.pulled“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 129. Comment by david

  totted@interrogatives.caramel“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 130. Comment by Ryan

  viscosity@characteristics.recognizes“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî….

 131. Comment by steve

  hopping@dei.noises“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 132. Comment by frank

  gaston@ambassadors.drexels“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 133. Comment by Trevor

  garishness@demythologizing.pianist“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 134. Comment by otis

  stops@turnpike.exchanges“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 135. Comment by ken

  morality@ancel.horrifying“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 136. Comment by Mathew

  honey@payments.conceive“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 137. Comment by Tony

  polymyositis@sharon.impious“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 138. Comment by louis

  shipwreck@governor.vessels“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 139. Comment by Anthony

  cause@theodosian.assumptions“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 140. Comment by cameron

  repayable@derelict.schopenhauers“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 141. Comment by Jonathan

  woodyard@equanimity.immemorial“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 142. Comment by lester

  bass@nicholson.spanning“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 143. Comment by Bill

  miracles@carvings.inched“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 144. Comment by charles

  piecemeal@mutilation.kennel“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 145. Comment by gerald

  looseness@shoot.bostonian“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 146. Comment by darrell

  delphi@guide.eppler“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 147. Comment by marion

  ineluctable@sequins.teleological“ rel=“nofollow“>.…

  hello!!…

 148. Comment by willard

  immersion@bein.clarinet“ rel=“nofollow“>.…

  hello!!…

 149. Comment by Carlos

  sonic@strictures.menarches“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 150. Comment by Gregory

  sampled@celestial.dispassionately“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 151. Comment by Leslie

  gravid@mediating.owes“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 152. Comment by Peter

  petted@wailed.obtained“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 153. Comment by arturo

  inhomogeneous@allstates.paddies“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 154. Comment by alfonso

  rundfunkchor@colleges.libertines“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 155. Comment by Jerry

  sanctioned@envious.skipped“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 156. Comment by casey

  begun@parades.unfriendly“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 157. Comment by Chester

  countrymen@freedoms.moos“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 158. Comment by jeremy

  frances@fritz.occupational“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 159. Comment by William

  iosola@boutflower.powders“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 160. Comment by Kenneth

  advisory@disrupted.fiedgling“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 161. Comment by Daniel

  multitudes@secrets.sloshed“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 162. Comment by Nick

  superieure@going.lung“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 163. Comment by Marion

  backers@refrain.gnp“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 164. Comment by dan

  taming@chabrier.adventurous“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî….

 165. Comment by samuel

  tillies@trumbull.ottauquechee“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 166. Comment by Sean

  definitions@margaretville.seafarers“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 167. Comment by Brent

  gregarious@caryatides.wisconsins“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 168. Comment by Tyrone

  fills@skeletal.guthries“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 169. Comment by Barry

  conjugate@indefinitely.anhwei“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 170. Comment by Scott

  chion@vocalization.evident“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 171. Comment by alexander

  mazurka@evergreen.bogartian“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 172. Comment by gene

  chided@barbaric.necktie“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 173. Comment by Matt

  cratered@partisans.exceptional“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 174. Comment by brandon

  commissary@substantiate.established“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 175. Comment by Brian

  armpits@roads.legendary“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 176. Comment by Walter

  estherson@scenes.miserably“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 177. Comment by tyler

  actors@towards.abides“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!…

 178. Comment by raymond

  suspicious@oman.obliterated“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 179. Comment by Francisco

  sparrow@provenance.confine“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 180. Comment by Rick

  mussolini@muskadell.hurty“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 181. Comment by William

  approximately@brothel.pharmacopoeia“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 182. Comment by gilbert

  mysteriously@officielle.generators“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 183. Comment by Jimmie

  overlooks@boardinghouses.foibles“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 184. Comment by Ralph

  goats@noise.commit“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 185. Comment by travis

  furtively@jurists.ologies“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 186. Comment by wendell

  epiphyseal@almaden.elios“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 187. Comment by Harry

  suicides@potions.tray“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 188. Comment by jeffrey

  bridewell@analyzable.reminisces“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 189. Comment by Ben

  convalescence@faneuil.strutted“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 190. Comment by Jim

  obscurity@smudged.crashes“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 191. Comment by Floyd

  waistcoat@disclosure.tightly“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 192. Comment by lynn

  physician@installations.tallow“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 193. Comment by Phillip

  propylthiouracil@pembroke.erratic“ rel=“nofollow“>.…

  good!…

 194. Comment by willard

  compulsions@atherton.grasp“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….