Подготвителна група

Занимания съгласно държавните образователни изисквания:

  • български език и литература;
  • математика;
  • социален свят;
  • природен свят;
  • изобразително изкуство (рисуване, моделиране, апликиране);
  • музика;
  • конструктивно-технически и битови дейности;
  • физическа култура;
  • игрова култура.

Целодневна организация на дневния режим.
Допълнителни дейности за развитие на интересите.
24 ситуации (занимания) седмично.