Контакти

гр.София   п.к.1700     р-н “Студентски”

Студентски град   ул. “Джон Ленън” № 10

телефони за връзка:
02/868-21-49 – директор: Калина Иванова
02/868-10-63 – счетоводител: Любка Захариева
02/868-13-12 – администрация
0879970194 – медицински кабинет

e-mail:
info-2223812@edu.mon.bg
2223812@edu.mon.bg
dg79sofia@gmail.com