Новини

Проект Еразъм+Проект Еразъм+

Ot4et III trim 2014

 • ot4et - m=06.2014

  ot4et - 06.2014

  ot4et - 06.2014

  ot4et = 06.2014

 • Отчет четвърто тримесечие 2013г.
 • Отчет трето тримесечие 2013г.

  Отчет 30.06.2013о

  Отчет І тримесечие 2013 г.

  Отчет І тримесечие 2013 г.

  ot4et 3 trimese4ie 2012

  ot4et 3 trimese4ie 2012

  Отчет I тримесечие – 2012

 • На 23.09.2010 г. от 17 часа ще се проведе обща родителска среща.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 79 “СЛЪНЧИЦЕ“

ЗАПОВЕД № 203./28.02.2012 г.

на основание Наредба № 6 /19.08.2002 г. за обучението на деца със СОП и/или хронични заболявания и Наредба № 19/03.10.2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16 годишна възраст

НАРЕЖДАМ

на комисия в състав:

І.Председател: Камелия Денчова Ковачка – главен учител

ІІ.Членове:

1.Красимира Петрова Иванова – мед. специалист

2.Таня Григорова Капитанова -  мед. специалист

3.Лъчезар Янкулов – лекар „Трудова медицина”

4.Димитър Димитров -  председател на УН

на 10.09.2012 г. да се съберат и да разгледат , ако има подадени за  прием за новата учебна година 2012/2013 г. заявления с медицински и други документи на деца  с хронични заболявания и СОП .Предложенията за прием да се направят от комисията след разглеждане и обсъждане на документите.

Запознати:……………………………………………………………………….

__________________

Елеонора Стоименова

Директор на ОДЗ № 79