Новини

СЪОБЩЕНИЕ!!!
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
преди старта на новата учебна 2023- 2024 година:
Яслени групи – 11.09.2023 г. /понеделник/
I „а“, I „б“ и I „в“ групи – 04.09.2023 г. /понеделник/
II “б“, II „в“ и новосформираната II „г“ групи – 12.09.2023 г. /вторник/
II „а“, всички III-ти и IV-ти групи – 13.09.2023 г. /сряда/
Всички родителски срещи са с начален час 17:00 ч.
На срещите ще получите необходимата информация относно организацията и живота на децата в детската градина. Присъствието Ви е важно!

—————————————————–

СЪОБЩЕНИЕ
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 
преди старта на новата учебна 2022- 2023 година
I и II яслени групи – 14.09.2022 г. /сряда/  от 17.00 ч.
I „а“, I „б“ и I „в“ групи – 12.09.2022 г. /понеделник/ от 17.00 ч.
II „а“, II “б“ и III „a“ - 08.09.2022 г. /четвъртък/ от 17.00 ч.
III „б“, IV „а“, IV „б“, IV „в“ и IV „г“ – 13.09.2022 г. /вторник/ от 17.00 ч.

На родителските срещи ще получите необходимата информация относно организацията и живота на децата в детската градина. Присъствието Ви е важно!

—————————————————–

СЪОБЩЕНИЕ
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследвания на кръв и урина преди постъпване на детето в детската градина;
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
Допълнително за детската ясла: изследване с отрицателна реакция по Васерман за един от родителите.
Новоприети деца, които идват от друга институция и нямат прекъсване, могат да донесат документите си от изпращащото учебно заведение + медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина и здравно- профилактична карта от личен лекар!
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина,следва да се представи:
- при отсъствие по- малко от 2 месеца: контактна бележка от личния лекар;
- при отсъствие повече от 2 месеца: еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006г.) + контактна бележка от личния лекар.

За новата учебна година за всяко дете задължително трябва да се представи здравно- профилактична карта от личен лекар!

—————————————————–

Скъпи родители, на които предстои вълнуващия момент, в който детето им тръгва на ясла или детска градина,
Споделяме ви полезна статия, в която ще откриете насоки за по- плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.
Един от съветите в статията е подготовка чрез запознаване с дневния режим на яслата и градината, и адаптиране на вашия режим спрямо него. Затова споделяме и режима на най- малките в нашата детска градина:
1. Прием на децата, медицински филтър, игри: 7,00– 8,00 ч.
2. Утринна гимнастика: 8,00– 8,15 ч.
3. Подготовка за закуска: 8,20– 8,30 ч.
4. Закуска: 8,30– 9,00 ч.
5. Основни форми (ОФ) на педагогическо взаимодействие: 9,00– 10,00 ч.
6. Втора закуска (училищен плод ): 10,00– 10,15 ч.
7. Допълнителни форми (ДФ) на пед. взаимодействие; разходки и игри на открито; дейност по интереси, ателиета: 10,15 – 11,30 ч.
8. Подготовка за обяд и обяд: 11,30 – 12,30 ч.
9. Подготовка за сън: 12,30 – 13,00 ч.
10. Сън: 13,00 – 15,15 ч.
11. Тоалет: 15,15 – 15,35 ч.
12. Следобедна закуска: 15,35– 16,00 ч.
13. ОФ и ДФ на педагогическо взаимодействие; разходки и игри на открито; дейност по интереси, ателиета: 16,00 – 19,00 ч.

———————————————————–