Кандидатстване

През интернет на адрес: kg.sofia.bg;

На посочения сайт е дадена допълнителна информация.

Записване

Класираните деца се приемат в детското заведение  с необходимите документи и заявление при директора.