Erasmus+ Проекти

АКТИВНИ:

ПРИКЛЮЧИЛИ:

  • „Многообразието на културите в Европа като средство за съвместно съществуване“;
  • „Обмяна на добри практики в прилагането на иновационни методи и форми на работа в сферата на приобщаващото образование“;