Проекти

http://erasmus-school.eu/

Проект по Еразъм+ -“ Многообразието на културите в Европа като средство за съвместно съществуване“. Партньори: Франция, Латвия, Турция и Кипър.

http://erasmusriisn.blogspot.com/ – Втори проект по Еразъм+ : „Обмяна на добри практики в прилагането на иновационни методи и форми на работа в сферата на приобщаващото образование.“