Допълнителни дейности

 • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
 • Провеждат се съгласно ППЗНП под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;
 • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
 • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
 • Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост;
 • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
 • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
 • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано;
 • Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията;
 • Наблюдава се тенденция кьм пълна посещаемост на практиките и участие на всяко дете в няколко практики;
 • Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното;
 • При възможност се изявяват на големи сцени, в спортни зали, на стадиони, в телевизионни игри и състезания;
 • Удостояват се с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и др.;
 • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността;

Дейности:

 • английски език;
 • плуване;
 • латино танци
 • логопед
 • бойни изкуства;
 • футбол;
 • приложни изкуства /пластика/;
 • народни танци;
 • художествена гимнастика;
 • балет;
 • йога;
 • еднодневни излети и екскурзии;
 • зимен ски- лагер;
 • есенен или пролетен лагер;
 • летен лагер на море;
 • други развлечения;